Bliv fri for flyskræk med hypnose

 Kategori Uncategorized

Er din glæde over en fremtidig rejse forstyrret af flyskræk? Må du medicinere dig for at udholde flyrejser? Det er der ingen grund til. Der er et behageligt og enkelt alternativt: Hypnose.

Hypnose er en meget effektiv behandlingsform til fobier, og en fobi som flyskræk vil i langt de fleste tilfælde blive fjernet ved en enkelt eller to behandlinger.

Glemt alt om TV-shows, hvor folk i hypnose opfører sig som om de tilsyneladende har mistet kontrollen. Hypnoterapi handler om præcis det modsatte: At få kontrol over egne tanker, følelser og handlinger.

Flyskræk

Indenfor hypnose betragter man de fleste fobier som et resultat af en ufrivillig hypnotisk tilstand på et tidligere tidspunkt af ens liv. En eller anden gang har man oplevet noget meget ubehageligt og angstfuldt f.eks. i forbindelse med en flyvetur. Man har været i en situation som man har opfattet som farlig. Når man har angst kan man have en fokuseret opmærksomhed (trancetilstand), der gør at ens underbevidsthed bliver stærkt præget. Hvis man f.eks. bliver angst i forbindelse med kraftig turbulens, kan man indlære at fly er farlige. Men indlæringen kan også ske mere indirekte. Hvis man f.eks. som barn følges med voksne, der lider af flyskræk, kan ens underbevidsthed også opfatte at fly er farlige og man vil selv kunne ”overtage” den voksnes flyskræk.

Under alle omstændigheder vil ens underbevidsthed forsøge at beskytte en ved at advare en mod at flyve. Hver gang man siden møder noget der minder om den oprindelige oplevelse, bliver flyskrækken trigget og man reagerer med angst, dissociation eller et andet uønsket fænomen. Det kan være så forskellige ting som synet af et fly, bare det at man tænker på at rejse, lyden af et ventilationssystem, eller synet af en rullekuffert, der aktiverer flyskrækken.

At forsøge at tale til sin fornuft ved at læse statistikker om at det er ufarligt at flyve, vil for langt de fleste med flyskræk være helt omsonst.  At have haft flyveture der ”gik godt” ændrer heller ikke på flyskrækken. Faktisk vil langt de fleste opleve at flyskrækken bliver værre med tiden. Man kan sjældent rationere direkte med sin underbevidsthed.

Behandlingen

Hypnosebehandlingen mod flyskræk går i al sin enkelthed ud på at ophæve den trancetilstand som flyskrækken er.

Når man er i hypnose er ens forestillingsevne styrket og ens opmærksomhed fokuseret. Derved har man lettere ved at præge sin underbevidsthed i den retning man selv ønsker. I de fleste tilfælde vil behandlingen gå ud på at ”overskrive” den oprindelige hændelse, der skabte flyskrækken med et mere behageligt alternativ. Fordi man er i hypnose vil ens underbevidsthed opfatte det forestillede alternativ som lige så gyldigt som den oprindelige oplevelse. Fremover vil ens underbevidsthed vælge den reaktion, der er mest til gavn for dig. Du vil stadig kunne huske den oprindelige oplevelse, men uden den samme følelsesmæssige påvirkning. For mange vil en behandling være nok til at ophæve flyskrækken. For andre vil man være nødt til at ”overskrive” flyskrækken flere gange.

En, to, mange fobier

Ofte har folk der lider af fobier let ved at gå i en trancetilstand. Det er netop derfor de har fået fobien i første omgang. Det betyder desværre at nogle vil have let ved at danne fobier i det hele taget. Den gode nyhed er, at man derved også har let ved at komme i hypnose, hvor man relativt let kan fjerne fobierne igen. Hvis folk har flere fobier, tilbyder jeg altid folk at lære dem hvordan de fremadrettet på egen hånd kan hive sig ud af den trancetilstand fobien er. Jeg viser hvordan man relativt let kan styre sig selv ind og ud af tilstande. Vi vil træne det sammen i klinikken og jeg vil give hjemmeopgaver med hjem, så man selv let og enkelt kan træne videre på egen hånd.

Sådan foregår en session

En session foregår som et samarbejde. Inden vi går i gang med selve hypnosen, lægger vi sammen en plan for hvad du skal have ud af sessionen og jeg afstemmer mine værktøjer efter dig. Derefter vil jeg guide dig ind i tilstanden ved hjælp af forskellige fysiske og mentale øvelser. Hvilke metoder vi præcis bruger, afhænger af hvem du er som person og hvad du responderer bedst på. Formålet med øvelserne er at styrke din forestillingsevne. Det er netop din forestillingsevne der muliggør, at du kan skabe de forandringer du ønsker. Når du er i en tilstand hvor din forestillingsevne er så stærk at du kan skabe stærke prægninger af din underbevidsthed, vil jeg guide dig i den retning vi sammen har aftalt inden hypnosen.

Du være bevidsthedsmæssigt tilstede og vil til enhver tid kunne træde ud af tilstanden, hvis du skulle få lyst til det. Du vil også være aktiv hele vejen i gennem både i øvelserne, i vores kommunikation under hypnosen og også i selve forestillingsarbejdet.

Det er forskelligt hvordan folk oplever hypnose, men mange sammenligner det med følelsen af at dagdrømme; Du er et andet sted i tankerne, men kan til hver en tid være tilbage i nuet, hvis situationen kræver det. Det er sandsynligt at du vil gå ud ad døren med en følelse af at være groundet men også med frisk energi.

På min hjemmeside kan du læse om hvordan tidligere klienter har oplevet at være i hypnosebehandling hos mig